Aktuellt  |  Om Stefan  |  Utbildning  |  Utredning  |  Produktion  |  Fotografi  |  Länkar  |  Kontakt

 

 

 

 

Hem > Utbildning > Studiedag > Allmänt

Allmänt om studiedagarna:

Under studiedagarna varvas föreläsningarna med illustrationer från bl.a. videofilmer.  

En diskussion om värdet i diagnoser uppmuntras. Det betonas att man inte alltid behöver ställa diagnos utan en god funktionsbeskrivning är också värdefull för att kunna ge barnet vad det behöver.

Under studiedagarna varnas för att man som lekman ställer diagnoser på egen hand. Däremot bör man som personal tala om för föräldrarna vad man konkret ser att barnet har problem med i vardagen. Sedan kan föräldrarna och personal aktualisera hjälp för barnet och ev. utredning.

Har enheten några speciella önskemål, kan ni välja utformningen av utbildningen både i innehåll och tid.

 

 

 


Copyright © 2002-2004 Stefan Ilstedt. Alla rättigheter förbehålls.
Stefan Ilstedt  |  Härsnäs Smedstorp  |  595 91  Mjölby