Aktuellt  |  Om Stefan  |  Utbildning  |  Utredning  |  Produktion  |  Fotografi  |  Länkar  |  Kontakt

 

 

 

 

Hem > Om Stefan > Bakgrund som psykolog

Min bakgrund som psykolog

Jag har sedan ett 20-tal år tillbaka haft utbildningar av olika slag t.ex. om attityder till funktionshindrade, orsaker till handikapp, funktionsbeskrivningar av begåvningshandikappade personer. Målgrupperna har då ofta varit personer som gått på vårdutbildningar, arbetsterapeututbildning mm.

För ett 10-tal år sedan vidareutbildade jag mig i neuropsykologi och sedan dess har utbildningarna dels handlat om detta ämnesområde dels om utvecklingspsykologi. Jag försöker i mina utbildningar att undervisa på ett vardagligt språk och göra många pedagogiska och praktiska tillämpningar. Målgrupperna är t.ex. lärare, assistenter, förskolepersonal, skolledare, personal inom kommunens LSS-verksamheter, landstingens habiliteringsverksamheter och psykiatri samt aktuella föräldrar.

Under de 30 år som jag varit verksam som psykolog har jag gjort olika former av psykologutredningar. Under de senaste 15 åren har jag fokuserat mig mest på olika neuropsykologiska utredningar t.ex. kring autism och Aspergers syndrom. Mitt intresse för detta område har resulterat i en bok som jag gjort tillsammans med två arbetskamrater. Boken  heter Barn med autism och Asperger syndrom - Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet. Jag har även tagit bilderna och gjort layouten till boken.  Inom min verksamhet gör jag även utredningar på vuxna personer med neuropsykologiska frågeställningar, främst kring Aspergers syndrom.

Uppdragsgivare för utredningar är t.ex. kommunernas skolor och förskolor, landstingens barn- och vuxenhabiliteringar, psykiatriska enheter samt enskilda personer.

 

 

 


Copyright © 2002-2004 Stefan Ilstedt. Alla rättigheter förbehålls.
Stefan Ilstedt  |  Härsnäs Smedstorp  |  595 91  Mjölby