Aktuellt  |  Om Stefan  |  Utbildning  |  Utredning  |  Produktion  |  Fotografi  |  Länkar  |  Kontakt

 

 

 

 

Copyright och ansvar

Innehållet på hemsidan omfattas av upphovsrättslagen. Text, foton, grafik och ljud får inte kopieras eller på annat sätt återges, överföras, spridas eller lagras utan tidigare skriftligt tillstånd från mig, om inte annat anges.

Citera gärna från materialet, men ange i så fall källan:
Stefan Ilstedt - Leg. psykolog & fotograf, <http://www.stefan.ilstedt.se>
Ändringar får inte göras i materialet. Det får inte heller användas, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan att först erhållit skriftligt tillstånd från mig.

Informationen är generell och översiktlig, inte heltäckande. I specifika situationer kan mer information behöva inhämtas. Information kan också innehålla tekniska fel eller skrivfel, och kan när som helst, utan speciellt meddelande om detta, ändras.

Om du undrar något över detta, eller har några synpunkter eller förslag, kontakta gärna mig.


Gå tillbaka till sidan du kom från


 

 

 


Copyright © 2002-2004 Stefan Ilstedt. Alla rättigheter förbehålls.
Stefan Ilstedt  |  Härsnäs Smedstorp  |  595 91  Mjölby