Aktuellt  |  Om Stefan  |  Utbildning  |  Utredning  |  Produktion  |  Fotografi  |  Länkar  |  Kontakt

 

[Studiedag][Halvdag][Föräldramöte][Övriga]

 

 

 

Hem > Utbildning > Föräldramöte

Föreläsningar på t.ex. föräldramöten
 

”Kärlek och gränssättning”

Främst på föräldramöten inom förskola.

Kärlek och respekt är viktigt i barnuppfostran - men det är inte nog!

Mer och mer märker vi att våra barn också måste få klara gränser för vad de inte får göra och vad som inte är lämpligt att säga eller göra.

Vi bör prata mera med varandra om dessa frågor, både föräldrar emellan och med personalen. Att klara av denna balansgång i uppfostran är viktigt för att barnet skall bli empatiskt och hänsynstagande, både under uppväxtåren och som vuxen.

Förslag på tid: 18.30 – 21.00


”9-årskrisen”

Främst på föräldramöten för skolans årskurs 1-4.

En början till 9-årskrisen sker redan vid skolstarten för en del barn. De märker att de inte lyckas så bra i skolarbetet som de tänkt sig och de blir oroliga. Vid 9-årsåldern blir många barn ledsna (eller arga) och ställer svåra frågor till oss vuxna. De är i en utvecklingskris.

För de begåvningsmässigt svagare eleverna kan krisen komma senare.

I föreläsningen tas också upp hur man kan hjälpa barnet genom krisen, samt allmänt om kriser och krisbearbetning.

Förslag på tid: 18.30 – 21.00.


”Hur kan vi minska på barns stress?”

Våra barns stress är en produkt av vår stress som vuxna. Hur kan vi hjälpa varandra i detta?

Föreläsningen tar upp vad som händer under stress i våra hjärnor och kroppar och tankar kring hur vi på olika nivåer kan minska risken för att våra barn skall bli för stressade.

Förslag på tid: 18.30 – 21.00.

 

 

 


Copyright © 2002-2004 Stefan Ilstedt. Alla rättigheter förbehålls.
Stefan Ilstedt  |  Härsnäs Smedstorp  |  595 91  Mjölby