Aktuellt  |  Om Stefan  |  Utbildning  |  Utredning  |  Produktion  |  Fotografi  |  Länkar  |  Kontakt

 

 

 

 

Hem > Utbildning > Studiedag > Studiedag 3

Studiedag 3

Målgrupp:
Personal inom förskola, förskoleklass, BVC, föräldrar m. fl.

Innehåll:
Autism och Aspergers syndrom

Det är viktigt att personalen inom förskolan lär sig  kännetecknen på autism och Aspergers syndrom så att barnet får en adekvat pedagogik. Det är av stort värde att diagnos eller funktionsbeskrivning är klar då barnet skall börja skolan så att barnet får ett rätt bemötande från skolstarten.

Kärlek och gränssättning – två hörnstenar i barnuppfostran

För att barn ska visa respekt och förståelse för andra och bli trygga och generösa behövs både kärlek och gränser i uppfostran. Ju tidigare detta grundläggs desto lättare går den svåra uppfostran av barnet. En respektfull gränssättning kan börja redan i 1-årsåldern. Men det är aldrig för sent! Det är däremot svårare att reparera detta uppe i skolåldern så ju tidigare vi kan hjälpa barnet i båda dessa grunder i sin utveckling desto bättre. Inte minst behöver det arbetas med detta för att motverka t ex nazism och främlingsfientlighet.

 

 

 


Copyright © 2002-2004 Stefan Ilstedt. Alla rättigheter förbehålls.
Stefan Ilstedt  |  Härsnäs Smedstorp  |  595 91  Mjölby