Utredningar

Har ni behov av neuropsykologiska utredningar på barn, ungdomar eller vuxna?

Jag kan göra utredningar av olika omfattning. Mitt specialområde är personer med neuropsykologiska frågeställningar t ex autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, begåvningsnedsättningar. Jag anser det dock viktigt att man också differential-diagnostiserar mot andra orsaker t ex relations- eller miljömässiga.

Det är skillnad på psykologtestning och neuropsykologisk utredning